Divadelní představení

  • Autor příspěvku

Ve čtvrtek 23. června předvedli žáci 2.třídy , co se během roku naučili v hodinách dramatické výchovy. Spolu s paní učitelkou Gražynou Porošin si nacvičili originální představení veršované pohádky. Své nabyté vědomosti a dovednosti předvedli svým rodičům, prarodičům a sourozencům. Představení se dětem velmi povedlo. Všichni přítomní se u pohádky nejen pobavili, ale na závěr si mohli spolu s dětmi také zatančit.
Mgr. Jana Ošeldová