Den dětí v hasičské zbrojnici

Letošní Den dětí jsme oslavili o něco dřív v naší doubravské hasičské  zbrojnici. Natěšení byli doslova všichni – děti i mladý a nový hasičský tým. A bylo se na co koukat – hasičská auta, čluny,  obleky pro hasiče při různých zásazích – při problému ve vodě, při odstraňování různých hmyzích hnízd; hasičské dýchací přístroje, velkou hasičskou lékárničku a spoustu dalšího. Dokonce jsme viděli velké hasičské  auto v akci, když popelářům zapadl popelářský vůz do příkopy – ano, i toto řeší naši hasiči. Nakonec pro nás byla připravena ukázka hasičského zásahu se vším všudy – hasiči si pro děti z 1. stupně připravili maketu domu a ukázali, jak to při zásahu všechno probíhá. Největší radost udělala dětem hasičská pěna. Pro druhý stupeň bylo připraveno velké ohniště. Velké děti si mohly opéct párek nebo špekáček a posedět chvíli v areálu hasičské zbrojnice. Chceme poděkovat všem doubravským hasičům za skvěle připravenou akci.
Za děti a pedagogický sbor Veronika Durasová