Exkurze na ,,záchranku“

  • Autor příspěvku

Ve středu 15. května 2024 se žáci 3. a 7. ročníku vydali na exkurzi na Zdravotnickou záchrannou službu v Orlové.
Po srdečném uvítání ze strany personálu záchranné služby měli žáci možnost prozkoumat různé aspekty práce týmu zdravotníků. Seznámili se s fungováním stanice, technologiemi a vybavením používaným pro poskytování rychlé lékařské pomoci. Prohlédli si také sanitní vozidlo a dozvěděli se, jak tým záchranářů a lékařů spolupracuje při záchraně lidských životů. Navíc měli možnost klást otázky zkušeným zdravotnickým pracovníkům, kteří ochotně sdíleli své znalosti a zkušenosti.
Další část exkurze se zaměřila na praktické situace, se kterými se zdravotníci denně potýkají. Žáci si vyzkoušeli resuscitaci a fixaci končetin. Dozvěděli se o postupech a protokolech při poskytování první pomoci a o tom, jak záchranáři zvládají stresové situace v rámci jejich práce.
Návštěva Zdravotnické záchranné služby v Orlové byla pro naše žáky nejen poučná, ale také inspirativní. Získali nové poznatky o důležitosti zdravotnických služeb v naší společnosti a ocenili práci a odhodlání zdravotnického personálu. Tato exkurze jim přinesla nejen nové znalosti, ale také náhled na možné budoucí kariérní cesty a zároveň jim poskytla příležitost prozkoumat svět zdravotnictví zblízka. Děkujeme záchranářům, že jsou při své náročné profesi ochotni předávat své zkušenosti!
Jarmila Labudová