3. třída v knihovně

  • Autor příspěvku

Žáci 3.třídy navštívili naši doubravskou knihovnu. Paní knihovnice dětem předčítala hádanky a pořekadla. Děti hádaly, přemýšlely a diskutovaly, o co se jedná, tudíž byly opravdu aktivně zapojené připravených do aktivit. Poté si děti samy prohlížely nabízené knihy a téměř všichni si nakonec jednu vybraly a půjčily s jiskřičkami v očích domů.